Fourth Generation


3631. Athena "80 40of51 Arthina" HAIRSTON was born in 1830 in Tunstall, Pittsylvania, Virginia, United States.

Athena "80 40of51 Arthina" HAIRSTON and Unknown were married. Unknown was born (date unknown).

Athena "80 40of51 Arthina" HAIRSTON and Unknown had the following children:

9188

i.

John "80 40of51 servant" HAIRSTON was born in 1862 in Tunstall, Pittsylvania, Virginia, United States.